Životopis

Osobni podaci
Ime i prezime Tomislav Radoš
Adresa Gračanski Mihaljevac 2d, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon +385 1 61 94 190
Faks +385 1 61 94 193
E-mail tomislav.rados@strateskiplan.hr
Nacionalnost Hrvat
Datum i mjesto rođenja 02. 04. 1971. u Požegi, Hrvatska
Radno iskustvo
Razdoblje 05/2013. – danas
Zanimanje ili radno mjesto Savjetnik Ministra za gospodarstvo Republike Hrvatske
Naziv i adresa poslodavca Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Vrsta djelatnosti ili sektor Tijelo državne uprave zaduženo za gospodarstvo
Glavni poslovi i odgovornosti Savjetnik Ministra za gospodarstvo zadužen za:
- strategiju i planiranje
- unapređenje industrijske politike
- izradu Strategije industrijskog razvoja RH do 2020
- poticanje investicija u gospodarstvu
Razdoblje 01/2008. – 05/2013
Zanimanje ili radno mjesto Osnivač i glavni izvršni direktor
Naziv i adresa poslodavca Strateški plan d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Vrsta djelatnosti ili sektor Obnovljivi izvori energije, savjetodavne usluge iz područja strateškog upravljanja i financija
Glavni poslovi i odgovornosti Razvoj i implementacija projekata iz područja obnovljivih izvora energije, s naglaskom na drvnu biomasu i drvni otpad, proizvodnju peleta, manjih vjetroelektrana

Prodaja, marketing i umrežavanje

Vođenje glavnih projekata financijskog restrukturiranja

Strateško upravljanje svim članicama Grupe Strateški plan: Medijska mreža d.o.o., Hi-tech kreativna radionica d.o.o., Mreža znanja d.o.o.

Razdoblje 10/2003. – 12/2007.
Zanimanje ili radno mjesto Predsjednik uprave
Naziv i adresa poslodavca AutoZubak d.o.o., Velika Gorica, Hrvatska
Vrsta djelatnosti ili sektor

Glavni poslovi i odgovornosti

Automobilska industrija, veleprodaja i malopradaja, održavanje vozila, usluge u automobilskoj industriji, financijske usluge

Upravljanje i sveukupna odgovornost za korporaciju koja je tržišni lider u automobilskoj industriji, od 500 zaposlenika i ukupnim godišnjim prihodima do 140 milijuna eura

Razvoj i upravljanje uslugama

Projektno upravljanje

Upravljanje procesom formalizacije i implementacije poslovne strategije

Razdoblje 10/2001. – 10/2003.
Zanimanje ili radno mjesto Član uprave za financije
Naziv i adresa poslodavca AutoZubak d.o.o., Velika Gorica, Hrvatska
Vrsta djelatnosti ili sektor

Glavni poslovi i odgovornosti

Automobilska industrija, veleprodaja i malopradaja, održavanje vozila, usluge u automobilskoj industriji, financijske usluge

Cjelokupno računovodstveno-financijsko upravljanje

Upravljanje procesom strateškog restrukturiranja

Upravljanje procesom formalizacije i implementacije poslovne strategije

Razdoblje 01/1997. – 10/2001.
Zanimanje ili radno mjesto Voditelj odjela upravljanja kreditnim rizicima
Naziv i adresa poslodavca Unicredit Bank, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska
Vrsta djelatnosti ili sektor

Glavni poslovi i odgovornosti

 

Financije i bankarstvo

Vođenje i upravljanje 8 transakcija spajanja i pripajanja srednjih banaka na području jugoistočne Europe u vrijednosti od 15 do 120 milijuna eura

Upravljanje timovima za spajanja i pripajanja poduzećaVođenje i upravljanje 15 procesa dubinskog snimanja

 

Obrazovanje i osposobljavanje
Razdoblje 2004. – 2010.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Doktor znanosti
Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Strateški menadžment, razvoj i implementacija strategije Doktorska disertacija pod nazivom: “Povezanost strategije i uspješnosti poslovanja hrvatskih poduzeća“
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska
Razdoblje 1997. – 2000.
Naziv dodijeljene kvalifikacije

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Razdoblje

Magistar znanosti

Formalizacija strategije

Magistarski rad pod nazivom: “Formalizacija procesa strateškog planiranja“

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska

1992. – 1996

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Osobne vještine i sposobnosti

Diplomirani ekonomist

Financije, Menadžment

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska

Maternji jezik Hrvatski
Drugi jezik Engleski
Samoprocjena
Europska razina (*)
Engleski Razumijevanje Govor Pisanje
Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija
C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike
Društvene vještine i kompetencije

Organizacijske vještine i sposobnosti

Komunikacija, upravljanje, koordinacija timova, timski rad i interkulturne vještine

Organizacija i koordinacija projekata u poslovnom i istraživačkom sektoru

Dodatne informacije Poslovno savjetovanje privatnog i javnog sektora u područjima projektnog upravljanja, projektnog financiranja, restrukturiranja, strateškog razvoja, transakcija spajanja i preuzimanja

Razvoj investicijskih projekata

Razvoj digitalnih medija i suvremenih komunikacijskih alata

Razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije

15 znanstveno-istraživačkih i stručnih radova

Sudjelovanje kao predavač na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, poslovnim školama